hướng dẫn giao nhận hàng

  • HƯỚNG DẪN GIAO NHẬN HÀNG
  • HƯỚNG DẪN GIAO NHẬN HÀNG2.5 (50%) 2 votes Ngay sau khi xác nhận việc mua bán giữa hai bên, VinPet sẽ tiến hành giao hàng cho khách hàng theo đúng thỏa thuận và phương thức về thời gian mà hai bên thống nhất. Với những mặt hàng có thể giao trong ngày và địa chỉ …

  • Xem chi tiết